Al optzeci și doilea
Autor: Radu Tudoran Editura: Editura Pentru Literatură