Planeta Proust
Autor: Alex Leo Serban Editura: Non Lieu